WELKOM 

B4RB4R4 is een logopedische praktijk die zich richt op het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met:

  • leerproblemen en -stoornissen (o.a. lezen, spelling, rekenen)
  • spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen (onze praktijk is gespecialiseerd in kinderen met STOS/dysfasie)
  • articulatiestoornissen en/of afwijkend mondgedrag (OroMyoFunctioneleTherapie
  • gehoorstoornissen
  • stemproblemen

We hebben ervaring met ondersteunende voorleessoftware Sprint en Alinea en leren typen met typtien.


Ook volwassenen met neurogene communicatieproblemen kunnen bij ons in de praktijk terecht.

  • afasie
  • dysartrie 
  • verbale apraxie

NIEUWS!

Neem een kijkje in de praktijk en volg ons laatste nieuws via B4RB4R4 logopedie op facebook.