WELKOM 

B4RB4R4 is een logopedische praktijk die zich richt op het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met:

  • leerproblemen en -stoornissen (o.a. lezen, spelling, rekenen)
  • spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen (onze praktijk is gespecialiseerd in kinderen met STOS/dysfasie)
  • articulatiestoornissen en/of afwijkend mondgedrag (OroMyoFunctioneleTherapie
  • gehoorstoornissen
  • stemproblemen

We hebben ervaring met ondersteunende voorleessoftware Sprint en Alinea en leren typen met typtien.


Ook volwassenen met neurogene communicatieproblemen kunnen bij ons terecht. Bo is volop bezig met het postgraduaat neurogene communicatiestoornissen. 

  • afasie
  • dysartrie 
  • verbale apraxie

NIEUWS!

Neem een kijkje in de praktijk en volg ons laatste nieuws via B4RB4R4 logopedie op facebook.