LOGOPEDISCHE
THERAPIE VOLWASSENEN

Communicatie is een complex proces die ervoor zorgt dat we onze noden, behoeftes, gedachtes en meningen kunnen uiten. Het is een essentieel onderdeel om in verbinding te staan met onze omgeving. Het omvat het spreken en begrijpen van gesproken taal, maar ook het lezen en schrijven van geschreven taal. Een communicatiestoornis ten gevolge van een letsel aan het zenuwstelsel worden neurogene communicatiestoornissen genoemd.

Afasie is een taalstoornis waardoor patiënten niet meer in staat zijn om hun boodschap duidelijk over te brengen door bijvoorbeeld ernstige woordvindingsproblemen. Deze patiënten hebben ook vaak problemen met lezen, schrijven en het begrijpen van de taal.

Bij een dysartrie is niet de taal, maar de spraak aangedaan. Zo kan er na een beroerte bijvoorbeeld een slapte ontstaan in de articulatiespieren waardoor de patiënt niet meer goed verstaanbaar is of kan er juist een overspanning ontstaan waardoor de stem bijvoorbeeld te geknepen klinkt. Er kan sprake zijn van een zwakke/hese stem, verstoorde ademhaling, onduidelijke uitspraak...

Bij een spraakapraxie verloopt de planning en programmering van de verschillende bewegingen tijdens het spreken gestoord. Zo kan de productie sterk vertraagd of zelfs volledig geblokkeerd worden. De patiënt kan zichtbaar zoekgedrag vertonen of doet diverse pogingen tot het imiteren van de spraakbewegingen. 

De rol van ons als logopedist is om samen met de patiënt de communicatiemogelijkheden verder te stimuleren en te ondersteunen, op maat van de patiënt én met oog voor de omgeving.

Wij hechten veel belang aan een goede en open communicatie en staan garant voor een open, ongedwongen en vriendelijke omgang met onze patiënten en hun omgeving. Om zo optimaal mogelijk te kunnen werken aan een probleem of stoornis, is het van groot belang dat de behandelingen doorgaan in een sfeer waarin vertrouwen, begrip en welbevinden centraal staan. 

Voor therapie bij een neurogene stoornis komen wij aan huis, of we komen langs in de zorginstelling waar de patiënt verblijft.